BioBran - príručka po Slovensky [ PDF súbor, 7 MB ]
 1. Rozhovor s Dr.Mamdoohom Ghoneumom o preparáte BioBran
 2. "Arabinoxylan, BRM alebo biologicky účinný modifikátor, pôsobí proti rakovine a AIDS"
 3. Imúnna stimulácia a prevencia rakoviny
 4. Imunomodulatívne funkcie NK-buniek (prirodzené zabíjače) u 27 pacientov s onkologickými ochoreniami, ktorí užívali výživový doplnok BioBran.
 5. Prípad v ktorom ryžové otruby arabinoxylanu boli použité ako doplnková liečba počas liečby kostných metastáz pri rakovine pľúc.
 6. Efekt MGN-3 na potkany infikované cisplatinou a adriamycinom.
 7. Modulácia NK bunkovej aktivity ako možný spôsob pri liečení rakoviny vaječníkov BioBranom, MGN-3, modifikovanej xylózy z ryžových otrúb.
 8. MGN-3, BioBran - nový protirakovinový prípravok
 9. Mimotelová anti HIV aktivita spôsobená MGN-3 (In Vitro)
 10. Účinok MGN-3, arabinoxylanovej zložky, na sérove lipidy u diabetických potkanov nainfikovaných streptozocinom
 11. Imunomodulačné a antitumorózne vlastnosti BioBranu (MGN-3), modifikovanej xylózy z ryžových otrúb u 5 pacientiek s karcinómom prsníka.
 12. BioBran ako prídavná liečba mnohopočetného myelómu - jeho úloha v aktivácii prirodzených zabíjačov (NK buniek), (kazuistika)
 13. Imunitná obnova NK buniek u pacientov so zhubným ochorením pomocou BioBranu, modifikovaného arabinoxylánu z ryžových otrúb (Štúdia zahŕňajúca 32 pacientov, sledovaných 4 roky)
 14. Aktualizácia výskumu BioBranu
 15. Synergná úloha arabinoxylanu ryžových pliev (MGN-3/Biobran) pri apoptóze monovrstvy buniek rakoviny prsníka MCF-7 navodenej S.cerevisiae
 16. Inhibujúci účinok BioBranu na poruchy fukcie pečene
 17. BioBranom urýchlená maturácia ľudských dendritických buniek, derivovaných z monocytov
 18. Metastatický hemangiopericytóm kože liečený širokou lokálnou excíziou a podporou MGN-3
 19. Protizápalové a imunomodulačné účinky zlúčeniny arabinoxylánu z ryžových otrúb pri syndróme dráždivého čreva
 20. BioBran (MGN-3), Saba-FP a Pro-Knox v integratívnej starostlivosti o pacientov s pokročilým nádorovým ochorením.
 21. Môže štandardizovaný, fakticky podložený rastlinný imunomodulátor (arabinoxlánový koncentrát z ryžových otrúb) synergickým spôsobom zvyšovať účinnosť Gemcitabinu? Prípadová štúdia pacienta s duktálnym karcinómom pankreasu10. Účinok MGN-3, arabinoxylanovej zložky, na sérove lipidy u diabetických potkanov nainfikovaných streptozocinom
Sympózium o pokrokoch v klinickej výžive
Americká Vysoká Škola Výživy
38 Výročná Schôdza
September 26-28, 1997


Ohara I , Tabuch R., Maeda H,Fakulta Domacej Ekonomie, Kobeho Zenska Univerzita, Kobe JAPAN a Daiwa Farmaceuticka Spol.,Tokyo, Japonsko.

MGN-3, prírodný doplnok k jedlu, je používaný pre jeho všeobecné podporujúce účinky. Táto štúdia skúma liečivé účinky MGN-3 u diabetikov.

Samci Sprague Dawley potkanov boli rozdelení na kontrolné potkany a skupinu diabetikov. Skupina diabetikov dostala 65 mg / kg streptozocin (STZ). Potkanom bol umožnený voľný prístup k normálnej potrave a vode po dobu 2 mesiacov, MGN-3 (0.25 alebo 0.5 g/kg hmotnosti tela) bolo podávaných denne trubičkou do žalúdka. Počas doby testovania bol prevedený two-bottle choice preference tests between awueous solution, oba 0.82 mM cukru v 0.016 mM chininu. 5 mM kyseliny citronovej , 21mM glutasoly, a deionizovaná voda. Uskutočňované boli odbery krvi a hodnoty insulínu, cukru, triglicerinu, cholesterolu, HDL-cholesterolu, proteinu, bielkovín , močoviny N, amylázy a zinku .

MGN-3 obmedzil rast triglyceridov a cholesterolu, avšak inzulín a cukor ostal na vyššej hodnote. Prísun vody bol obmedzený pridanim MGN-3. Pri porovnaní potkanov s cukrovkou a kontrolovaných potkanov, potkany s cukrovkou preukázali averziu ku kyseline.

Výsledky poukazujú na to, že MGN-3 môže byť použitý ako diétny vlákninový doplnok pri liečbe cukrovky.
      na začiatok stránky
Imunotop s.r.o.; Račianské mýto 1/B; 831 02 Bratislava; tel.: 02 / 4463 5707; fax: 02 / 4463 5708; e-mail: imunotop@imunotop.sk
Design & code by Dusan Tudik - T&T WebDesign
hosted by Yegon