BioBran - príručka po Slovensky [ PDF súbor, 7 MB ]
 1. Rozhovor s Dr.Mamdoohom Ghoneumom o preparáte BioBran
 2. "Arabinoxylan, BRM alebo biologicky účinný modifikátor, pôsobí proti rakovine a AIDS"
 3. Imúnna stimulácia a prevencia rakoviny
 4. Imunomodulatívne funkcie NK-buniek (prirodzené zabíjače) u 27 pacientov s onkologickými ochoreniami, ktorí užívali výživový doplnok BioBran.
 5. Prípad v ktorom ryžové otruby arabinoxylanu boli použité ako doplnková liečba počas liečby kostných metastáz pri rakovine pľúc.
 6. Efekt MGN-3 na potkany infikované cisplatinou a adriamycinom.
 7. Modulácia NK bunkovej aktivity ako možný spôsob pri liečení rakoviny vaječníkov BioBranom, MGN-3, modifikovanej xylózy z ryžových otrúb.
 8. MGN-3, BioBran - nový protirakovinový prípravok
 9. Mimotelová anti HIV aktivita spôsobená MGN-3 (In Vitro)
 10. Účinok MGN-3, arabinoxylanovej zložky, na sérove lipidy u diabetických potkanov nainfikovaných streptozocinom
 11. Imunomodulačné a antitumorózne vlastnosti BioBranu (MGN-3), modifikovanej xylózy z ryžových otrúb u 5 pacientiek s karcinómom prsníka.
 12. BioBran ako prídavná liečba mnohopočetného myelómu - jeho úloha v aktivácii prirodzených zabíjačov (NK buniek), (kazuistika)
 13. Imunitná obnova NK buniek u pacientov so zhubným ochorením pomocou BioBranu, modifikovaného arabinoxylánu z ryžových otrúb (Štúdia zahŕňajúca 32 pacientov, sledovaných 4 roky)
 14. Aktualizácia výskumu BioBranu
 15. Synergná úloha arabinoxylanu ryžových pliev (MGN-3/Biobran) pri apoptóze monovrstvy buniek rakoviny prsníka MCF-7 navodenej S.cerevisiae
 16. Inhibujúci účinok BioBranu na poruchy fukcie pečene
 17. BioBranom urýchlená maturácia ľudských dendritických buniek, derivovaných z monocytov
 18. Metastatický hemangiopericytóm kože liečený širokou lokálnou excíziou a podporou MGN-3
 19. Protizápalové a imunomodulačné účinky zlúčeniny arabinoxylánu z ryžových otrúb pri syndróme dráždivého čreva
 20. BioBran (MGN-3), Saba-FP a Pro-Knox v integratívnej starostlivosti o pacientov s pokročilým nádorovým ochorením.
 21. Môže štandardizovaný, fakticky podložený rastlinný imunomodulátor (arabinoxlánový koncentrát z ryžových otrúb) synergickým spôsobom zvyšovať účinnosť Gemcitabinu? Prípadová štúdia pacienta s duktálnym karcinómom pankreasu14. Aktualizácia výskumu BioBranu
Emmalynn MacAllister, odborná redaktorka časopisu Well Being Journal, vedecká pracovníčka nadácie Health Solutions Now.

Ako som už v minulosti konštatovala , MGN-3 (BioBran) môže byť jeden z najúčinejších doposiaľ poznaných prírodných imunostimulatntov.
BioBran zapríčinil zvrátenie prípadov rakoviny, hepatitídy B a C a cukrovky a zlepšoval imunologické parametre u pacientov s AIDS a so syndrómom chronickej únavy. Avšak vznikli určité nedorozumenia ohľadom publikovaných článkov o výskumoch BioBranu.

Obchodný zástupca jedného amerického distribútora nedávno vysvetlil, že zo začiatku boli použité enzýmy z troch druhov hríbov na modifikovanie ryžových otrúb v Japonských laboratóriách. Ale neskoršie experimenty ukázali, že enzýmy neboli potrebné, iba zdroj enzýmov, huba shiitake. Firemná literatúra o MGN-3 túto zmenu odzrkadľovala.

Otázky vznikli aj okolo AHCC (Aktívna hemicelulozová zlúčenina) čo je mycelénny extrakt z basidio-mycota, pôvodom z hybridných hríbov, o ktorom sa zmieňujú niektoré články. AHCC je látka, ktorú Dr. Ghoneum skúmal na Drew Univerzite pred výrobkom MGN-3. Niektorí výskumníci si mysleli, že AHCC bol vedecký názov pre látku, ktorú neskôr skomercionalizovali a nazvali MGN-3.

Tak čo je vlastne MGN-3 (BioBran)? Dúfam že definícia Dr. Ghoneuma bude stačiť: "MGN-3 je hemicelulozová zlúčenina obsahujúca arabinoxylan, vyrobená patentovaným procesom, ktorý hydrolyzuje ryžu s enzýmami zo shiitake hríbov."

Po krátkom čase ako bol publikovaný môj článok, čitatelia začali vyvolávať, že chcú kópie všetkého, čo som mala o výskumoch Dr. Ghoneuma a pýtali sa veľa otázok. V procese keď som dostávala odpovede od Dr. Ghoneuma som objavila viac informácií, o ktoré si myslím sa oplatí podeliť.

Tu sú odpovede na niektoré otázky, na ktoré sa pýtali naši čitatelia:
Aké údaje sú dostupné o tisíckach Japonských pacientov s rakovinou, ktorí užívali BioBran už roky? Koľko ľudí užívalo BioBran tu a v zahraničí?Aké percento z nich sa úplne vyzdravelo?
Od kedy bol BioBran zavedený v Japonsku v roku 1994, cestovala som tam štyri až šesť krát do roka, aby som o ňom oboznamovala lekárov a širokú verejnosť. Stovky Japonských lekárov ho teraz predpisujú svojim pacientom. Predpokladám že je tam 40,000 až 50,000 ľudí ktorí užívajú BioBran, ale nemám prístup k údajom väčšiny z nich.
Ale je pravdepodobné, že odpovede na tieto otázky sa objavia v novej knihe o BioBrane, ktorá teraz bola vydaná v Japonsku japonskými lekármi.
Moja vlastná kniha o BioBrane by mala byť vydaná v Anglicku. Už bola vydaná vo viacerych Ázijských jazykoch a v Japonku sa predali tisícky výtlačov. V tejto knihe sú zahrnuté in vitro štúdie a štúdie robené na zvieratách, ktoré som robila a výsledky štúdií so 72 ľudskými pacientami. Veľkú časť tvoria údaje, kombinované s množstvom mikroskopických záberov. Je dosť odborná a je určená skôr lekárom, ale je napísaná pomerne jednoducho, takže každý by to mal porozumieť bez problémov.
Momentálne v mojom výskume pracujem asi s 200 pacientami. Povedala by som, že asi 160 z nich sa k programu pridali behom posledného roka, a bolo by predčasné aby som mohla hovoriť o kompletnom vyliečení. S tými ostatnými pracujem už 3 - 5 rokov. Teraz ešte nemôžem odpovedať na štatistické otázky, lebo sme ešte neskončili analyzovanie údajov, ktoré sme nazbierali za posledných pár rokov, ale môžem vám tak všeobecne povedať výsledky. Štatistické výsledky budú dostupné za pár mesiacov.
Ako dobre dopadla liečba, záležalo najviac v akom štádiu pokročilosti sa pacient s rakovinou nachádzal, keď sa podporná liečba s BioBranom začala. Ak sa začala v začiatočnej fáze a nádor bol lokalizovaný, pacienti reagovali na liečbu veľmi dobre. Nakoniec 90% z nich môžu dosiahnuť úplné vyzdravenie. V pokročilom štádiu rakoviny sme často mohli predĺžiť pacientov život. Tí, ktorým lekár povedal že budú žiť ešte 3 až 6 mesiacov, sme dokázali darovať 1 až 2 roky života navyše.
 
Existuje aktualizácia na štúdiu týkajúca sa 5 žien s rakoviou prsníka?
Áno. Ďalšie dve prešli do úplného vyzdravenia po tom, čo som odovzdala svoj súhrn. Takže to sú štyri z piatich. S tou piatou sme už stratili kontakt.
 
Akú dávku BioBranu odporúčate ľuďom s rakovinou, hepaditídou B alebo C, alebo HIV/AIDS?
Tri gramy denne, rozdelené v dávkach po jedle, pokiaľ objekt (nádor u ľudí s rakovinou a vírové zaťaženie pre pacientov s Hepaditídou C a HIV) ich choroby je v normalnom rozsahu. Čas potrebný na užívanie je rôzny pre každého jedinca aj pre ľudí s tým istým typom a pokročilosťou rakoviny. Potom je dávka gram denne, aby sa choroba nevrátila.
 
Ak účastník Vašej štúdie užíva BioBran, tak vitamíny, minerály, bylinky, antioxidanty a predpísané lieky pracujú pre alebo proti BioBranu?
Nebudeme zasahovať do ničoho čo účastníkovi poradí lekár. Čo sa týka vitamínov, minerálov, byliniek a antioxydantov, tak silne odporúčame aby ich účastník dočasne prestal užívať, nie preto že by boli zlé, ale sme zistili že niektoré z nich zasahujú do mechanizmu účinku BioBranu.
Je veľa výživných doplnkov. V súčasnom stave našej štúdie nemôžeme určiť, ktoré z nich znižujú účinok BioBranu. Žiadame aby pacienti nebrali ďalšie doplnky aj preto, lebo ak by sa brali spolu s BioBranom, čokoľvek sa stane, dobré či zlé, nemôžeme to jednoznačne pripísať k účinku BioBranu.
 
Chápem prečo je dôležité stimulovať imunitný systém pri vírusových chorobách, ale prečo ho stimulovať pri rakovine?
Myslím, že lekári si myslia to isté, ale medzi imunitným systémom a rakovinou je dôležitý vzťah. Rakovina vznikne ak imunitný systém je slabý alebo úplne neprítomný. Sledovaním imunitného systému sa dozvieme, či liečba pomáha. Pri pacientoch s rakovinou a s vírusovými infekciami sledujeme hlavne aktivitu NK buniek. Keď zistíme základnú hodnotu pre každého účastníka, použijeme dalšie krvné analýzy, aby sme zistili či BioBran funguje.
 
Existuje "najlepší čas" na začatie užívania BioBranu?
Najlepší čas je keď je pacient v procese debulking alebo ihneď po ňom. Debulking je proces terapie, ktorá eliminuje väčšinu rakovinových buniek. Ožiarovanie, chemoterapia, a chirurgia sú príklady debulking terapie.BioBran znižuje veľa nimi spôsobených vedľajších účinkov. Začať užívať BioBran ihneď po debulkingu je taktiež dobré, lebo BioBran Vám dá šancu zničiť tie bunky ktoré unikli terapii.
 
Použili už niektorí pacienti s rakovinou iba BioBran bez chemoterapie alebo ožarovania?Ak áno, aké boli ich výsledky?
Hovorme najskôr o troch pacientoch, ktorí sa zúčastnili mojej štúdie (dysplasia krčka maternice, v II alebo III štádiu). Bunky nie sú normálne ale ešte ani rakovinové. Pacienti užívali BioBran bez akejkoľvek inej terapie, a všetci mali negatívne cytologické testy za posledné dva až tri roky. Myslím si však, že kedykoľvek rakovina existuje, zníženie počtu rakovinových buniek metódou ako chemoterapia, ožarovanie alebo chirurgia by sa mala absolvovať. Vtedy môže byť BioBran veľmi efektívny. Aj NK-bunky môžu čeliť iba obmedzenému počtu rakovinových buniek.
Niekoľko onkologických pacientov odmietlo chemoterapiu a mali iba operáciu a po nej užívali BioBran. Po jednom alebo dvoch rokoch, sú stále bez recidívy. Je to iba zopár pacientov, a výsledky sú veľmi pozitívne, ale nemôžem zovšeobecnovať na základe tak málo výsledkov.
Pacienti, ktorí odmietnu chemoterapiu, musia byť omnoho agresívnejší čo sa týka nápravy ich zdravia ako tí, ktorí majú chemoterapiu. Musia byť zodpovednejší pri náprave ich imunitného systému. Musia prestať fajčiť a piť alkohol, lebo oboje potláča imunitný systém. Potrebujú výbornú výživu a cvičenie. Taktiež musia odstrániť stres zo svojho života.
 
Je stupeň stresu naozaj tak dôležitý pre ozdravenie?
Nedávno som vystupovala na siedmom ročníku konferencii o stárnutí v Las Vegas. Predniesla som tam, že počas liečby BioBranom, 11.6% účastníkov bolo vystavených rôznym druhom situácií, pri ktorých vzniká stres, ako nedostatok spánku, strata niekoho blízkeho, prepracovanosť, alebo finančné problémy. Týmto pacientom sa znížila NK aktivita o 40 - 75% oproti jej predošlej úrovni. Po odstránení týchto situácií sa NK aktivita navrátila na predošlú úroveň.
      na začiatok stránky
Imunotop s.r.o.; Račianské mýto 1/B; 831 02 Bratislava; tel.: 02 / 4463 5707; fax: 02 / 4463 5708; e-mail: imunotop@imunotop.sk
Design & code by Dusan Tudik - T&T WebDesign
hosted by Yegon