BioBran - príručka po Slovensky [ PDF súbor, 7 MB ]
 1. Rozhovor s Dr.Mamdoohom Ghoneumom o preparáte BioBran
 2. "Arabinoxylan, BRM alebo biologicky účinný modifikátor, pôsobí proti rakovine a AIDS"
 3. Imúnna stimulácia a prevencia rakoviny
 4. Imunomodulatívne funkcie NK-buniek (prirodzené zabíjače) u 27 pacientov s onkologickými ochoreniami, ktorí užívali výživový doplnok BioBran.
 5. Prípad v ktorom ryžové otruby arabinoxylanu boli použité ako doplnková liečba počas liečby kostných metastáz pri rakovine pľúc.
 6. Efekt MGN-3 na potkany infikované cisplatinou a adriamycinom.
 7. Modulácia NK bunkovej aktivity ako možný spôsob pri liečení rakoviny vaječníkov BioBranom, MGN-3, modifikovanej xylózy z ryžových otrúb.
 8. MGN-3, BioBran - nový protirakovinový prípravok
 9. Mimotelová anti HIV aktivita spôsobená MGN-3 (In Vitro)
 10. Účinok MGN-3, arabinoxylanovej zložky, na sérove lipidy u diabetických potkanov nainfikovaných streptozocinom
 11. Imunomodulačné a antitumorózne vlastnosti BioBranu (MGN-3), modifikovanej xylózy z ryžových otrúb u 5 pacientiek s karcinómom prsníka.
 12. BioBran ako prídavná liečba mnohopočetného myelómu - jeho úloha v aktivácii prirodzených zabíjačov (NK buniek), (kazuistika)
 13. Imunitná obnova NK buniek u pacientov so zhubným ochorením pomocou BioBranu, modifikovaného arabinoxylánu z ryžových otrúb (Štúdia zahŕňajúca 32 pacientov, sledovaných 4 roky)
 14. Aktualizácia výskumu BioBranu
 15. Synergná úloha arabinoxylanu ryžových pliev (MGN-3/Biobran) pri apoptóze monovrstvy buniek rakoviny prsníka MCF-7 navodenej S.cerevisiae
 16. Inhibujúci účinok BioBranu na poruchy fukcie pečene
 17. BioBranom urýchlená maturácia ľudských dendritických buniek, derivovaných z monocytov
 18. Metastatický hemangiopericytóm kože liečený širokou lokálnou excíziou a podporou MGN-3
 19. Protizápalové a imunomodulačné účinky zlúčeniny arabinoxylánu z ryžových otrúb pri syndróme dráždivého čreva
 20. BioBran (MGN-3), Saba-FP a Pro-Knox v integratívnej starostlivosti o pacientov s pokročilým nádorovým ochorením.
 21. Môže štandardizovaný, fakticky podložený rastlinný imunomodulátor (arabinoxlánový koncentrát z ryžových otrúb) synergickým spôsobom zvyšovať účinnosť Gemcitabinu? Prípadová štúdia pacienta s duktálnym karcinómom pankreasu2. "Arabinoxylan, BRM alebo biologicky účinný modifikátor, pôsobí proti rakovine a AIDS"
Drew UCLA Univerzita vedy a mediciny.Dr. Mamdooh H. Ghoneum

V súčasnosti je imunitný systém ľudí oslabený a tento fakt je dávany v poslednej dobe stále viac do popredia. Za takýchto okolností Dr. Mamhood H. z Drew UCLA Univerzity vedy a medicíny, publikoval knihu nazvanú "Kougantyoku" ("Sila potlačiť rakovinu"), ktorá opisuje účinok arabinoxylanu, BRM odvodenom z ryžových otrub. V tomto rozhovore sme ho vyspovedali o funkciach jedál ktoré zvyšuju imunitný systém organizmu.
Hovori sa, že jedlo má rôzne funkcie, ktoré zabraňuju chorobám. Mohli by ste nám o tom povedať niečo viac?
Ghoneum: Vlastnosti jedla začali byť hodnotené len nedávno z hľadiska ich pôsobenia a funkcie. Vplyv jedál na zdravie je postupne čoraz jasnejši. Všeobecne boli považované za najlepšie tie jedlá, ktoré boli príjemné a mali bohatý vyživový obsah. Ale pravdou je, že jedlá majú určité funkcie, ktoré sú dôležitejšie, než bolo všeobecne uznávané a že majú aj funkcie obranyschopnosti pre telo. Inak povedané, jedlá obsahujú rôzne zložky, ktoré majú funkciu obrany organizmu, pôsobia na zlepšenie a prispôsobenie imunity, kontrolujú sekrécie rôznych hormónov, a potláčajú starnutie. Všetky tieto funkcie boli potvrdené.
 
V poslednej dobe sa taktiež veľa pozornosti venuje alternatívnej medicíne pomocou ktorej sa zvyšuje imunita organizmu a telo je schopné ochrániť sa voči rakovine. Poprosim Vás o vysvetlenie, čo to presnejšie znamená.
Ghoneum: Jednou z tém mojej štúdie bolo objavenie novej imunostimulačnej látky, ktorá je bezpečná a stála. Je známe, že imunita u zvierat , ktoré majú rakovinu sa redukuje chemoterapiou a ožarovaním.
Imunoterapeutické prípravky sú v medicíne všeobecne používané pri liečbe pacientov s rakovinou. Dlhú dobu sa viedla diskusia o tom, či rakovinové bunky sú vnímané v tele ako cudzia látka alebo antigény. Bolo objasnené, že rakovinové bunky sú považované za antigény, na základe výsledkov výskumov a testovaní na zvieratách. Rakovinové bunky majú časti, ktoré sú spoločné so zdravými bunkami. Preto imunitný mechanizmus proti rakovine nepracuje tak účinne ako proti vírusom a baktériam. Je potrebné lepšie nahliadnuť na vývoj rakovinových buniek a postupne zlepšovať aktivitu mechanizmu, používajúc imunitný stimulátor.
 
Arabinoxylan, BRM v ryžových otrubách je považovaný za efektívny v boji proti rakovine a AIDS. Mohli by ste nám toto viac vysvetliť?
Ghoneum: Zaoberal som sa nespočetným množstvom rôznych druhov látok pochádzajúcich z prírodných zdrojov, ako napr. Orientálny prirodzený liek a liečive biliny používané Americkými Indiánmi, u ktorých som podrobne skúmal vzťah týchto látok a NK bunkovej aktivity, ktorá má vplyv na imunitu voči rakovine. Nakoniec som identifikoval určité hodnotné látky. Medzi nimi bola arabinoxylánova zlúčenina, ktorá sa nachádza v hemicelulóze v ryžových otrubách, ktoré by mali byť považované za základ Japonskej stravy. Táto látka bola čiastočne modifikovaná použitím enzýmu produkovaného hubami, o ktorom som presvedčený, že má podstatný vplyv pri boji s chorobou. Rôzne skúšky bezpečnosti a závislosti už boli absolvované. Momentálne testovanie prebieha spôsobom, že táto látka je podávana 100 pacientom, ktorí trpia rôznymi druhmi rakoviny. Čo sa týka AIDS, ktorý je považovaný za hlavný spoločenský problém v USA, arabinoxylanová zložka sa podáva 40 pacientom s AIDS. Výsledky spomínaných testov boli už aj publikované alebo budú oznámené. Na základe týchto testov bolo podľa hodnôt nameraných do uzdravenia sa z choroby dokázané zlepšenie subjektívnych symptómov, zníženie vedľajších účinkov spôsobených liekmi.Robiac záver z týcho výsledkov výskumu, je možné získať odolnosť nie len voči infekciam ale taktiež i voči rakovine ak je jedlo, ktoré obsahuje látky podporujúce nadobudnutie odolnosti voči rakovine podávané pravidelne. V posledných rokoch terapeuti liečiaci choroby dostatočne napredovali ale stále platí, že základ zdravia leží v " liečebnej a ochrannej sile " ktorú má pôvodne každý organizmus.
Ghoneum: Prečo ľudia ochorejú? Aby bolo možné zodpovedať túto otázku, je potrebné zobrať do úvahy fakt, že psychológia človeka má veľký vplyv na choroby. Tí, ktorí sú psychicky viac labilní, majú skôr tendenciu ochorieť na rakovinu. Dôvod pre to môže byť, že takíto ľudia nie sú schopní hovoriť otvorene pred inými a majú stres z toho, že nie sú schopní vyjadriť to čo chcú. Každý jednotlivec má imunitný systém , ktorý zaútočí v momente , keď sa v tele začne objavovať rakovina. Ale keď je jednotlivec vystavený stresu, imunitný systém nefunguje tak ako by mal. Aktivita NK buniek, ktoré napádajú rakovinové bunky, je významne ovplyvnená tým , v akom psychickom stave sa jednotlivec nachádza.
Existuje biologicky účinný modifikátor alebo BRM, ktorý sa nachádza v rôznych podobách a podporuje NK bunky. Z týchto biologicky účinných modifikátorov, arabinoxylan aktivuje NK bunky , čo je možné spozorovať už týždeň po užití arabinoxylanu. Keď bol arabinoxylan podaný pacientovi s AIDS, NK bunková aktivita sa mimoriadne zvýšila vďaka čomu sa dospelo k zaujímavému záveru. A tak sa dostala do pozornosti alternatívna medicína. V Národnom Inštitúte Zdravia v USA nedávno vznikla centrála na štúdium alternatívnej medicíny a US vláda založila organizáciu pre štúdium alternatívnej medicíny.


Autorské právo (C) 2001 JAFRA. Všetky práva vyhradené.

      na začiatok stránky
Imunotop s.r.o.; Račianské mýto 1/B; 831 02 Bratislava; tel.: 02 / 4463 5707; fax: 02 / 4463 5708; e-mail: imunotop@imunotop.sk
Design & code by Dusan Tudik - T&T WebDesign
hosted by Yegon