BioBran - príručka po Slovensky [ PDF súbor, 7 MB ]
 1. Rozhovor s Dr.Mamdoohom Ghoneumom o preparáte BioBran
 2. "Arabinoxylan, BRM alebo biologicky účinný modifikátor, pôsobí proti rakovine a AIDS"
 3. Imúnna stimulácia a prevencia rakoviny
 4. Imunomodulatívne funkcie NK-buniek (prirodzené zabíjače) u 27 pacientov s onkologickými ochoreniami, ktorí užívali výživový doplnok BioBran.
 5. Prípad v ktorom ryžové otruby arabinoxylanu boli použité ako doplnková liečba počas liečby kostných metastáz pri rakovine pľúc.
 6. Efekt MGN-3 na potkany infikované cisplatinou a adriamycinom.
 7. Modulácia NK bunkovej aktivity ako možný spôsob pri liečení rakoviny vaječníkov BioBranom, MGN-3, modifikovanej xylózy z ryžových otrúb.
 8. MGN-3, BioBran - nový protirakovinový prípravok
 9. Mimotelová anti HIV aktivita spôsobená MGN-3 (In Vitro)
 10. Účinok MGN-3, arabinoxylanovej zložky, na sérove lipidy u diabetických potkanov nainfikovaných streptozocinom
 11. Imunomodulačné a antitumorózne vlastnosti BioBranu (MGN-3), modifikovanej xylózy z ryžových otrúb u 5 pacientiek s karcinómom prsníka.
 12. BioBran ako prídavná liečba mnohopočetného myelómu - jeho úloha v aktivácii prirodzených zabíjačov (NK buniek), (kazuistika)
 13. Imunitná obnova NK buniek u pacientov so zhubným ochorením pomocou BioBranu, modifikovaného arabinoxylánu z ryžových otrúb (Štúdia zahŕňajúca 32 pacientov, sledovaných 4 roky)
 14. Aktualizácia výskumu BioBranu
 15. Synergná úloha arabinoxylanu ryžových pliev (MGN-3/Biobran) pri apoptóze monovrstvy buniek rakoviny prsníka MCF-7 navodenej S.cerevisiae
 16. Inhibujúci účinok BioBranu na poruchy fukcie pečene
 17. BioBranom urýchlená maturácia ľudských dendritických buniek, derivovaných z monocytov
 18. Metastatický hemangiopericytóm kože liečený širokou lokálnou excíziou a podporou MGN-3
 19. Protizápalové a imunomodulačné účinky zlúčeniny arabinoxylánu z ryžových otrúb pri syndróme dráždivého čreva
 20. BioBran (MGN-3), Saba-FP a Pro-Knox v integratívnej starostlivosti o pacientov s pokročilým nádorovým ochorením.
 21. Môže štandardizovaný, fakticky podložený rastlinný imunomodulátor (arabinoxlánový koncentrát z ryžových otrúb) synergickým spôsobom zvyšovať účinnosť Gemcitabinu? Prípadová štúdia pacienta s duktálnym karcinómom pankreasu4. Imunomodulatívne funkcie NK-buniek (prirodzené zabíjače) u 27 pacientov s onkologickými ochoreniami, ktorí užívali výživový doplnok BioBran.
Ghoneum M., Namatalla G.
87.výročná schôdza Americkej Asociácie pre výskum onkologických ochorení.
20-24 Apríl 1996, Washington, DC


Imunomodulatívna funkcia Biobranu bola skúmaná na 27 pacientoch s onkologickými ochoreniami. BioBran je arbinoxylan z ryžových otrúb, ktoré boli enzýmovo modifikované enzýmami z podhubia huby Shiitake. Pacienti mali rôzne typy pokročilých nádorov (prsníka, prostaty, vaječníkov, leukémia, myelóm, krčka maternice). Všetci pacienti mali normálnu liečbu a taktiež uživali 3gramy Biobranu denne po dobu dvoch mesiacov. Aktivita buniek zabíjačov (NK-cell) bola pozorovaná po 2 týždňoch, 3 mesiacoch a 6 mesiacoch. Aktivita NK buniek bola skúmaná 51Cr-testom s použitím K 562 bunky nádoru ako cieľ, pri pomere efektor/cieľ od 12:1-100:1.

Výsledky ukázali:
 • Pacienti mali nízky stupeň základnej NK aktivity (10.8-40%).
 • Užívanie BioBranu pozoruhodne zvýšilo aktivitu NK buniek už po 2 týždňoch. Percento zvýšenia bolo následovné : rakovina prsníku 154-332%, prostaty 174-384%, leukémia 100-240%, myelóm 100-537%,krčok maternice 100-275%.
 • Zvýšenie NK aktivity pretrváva aj po 3 a 6 mesiacoch liečby.

Dospeli sme k záveru, že vysoký stimulujúci efekt Biobranu ho robí nádejným imuno-terapeutickým doplnkom pri liečbe onkologických ochorení.
      na začiatok stránky
Imunotop s.r.o.; Račianské mýto 1/B; 831 02 Bratislava; tel.: 02 / 4463 5707; fax: 02 / 4463 5708; e-mail: imunotop@imunotop.sk
Design & code by Dusan Tudik - T&T WebDesign
hosted by Yegon