BioBran - príručka po Slovensky [ PDF súbor, 7 MB ]
 1. Rozhovor s Dr.Mamdoohom Ghoneumom o preparáte BioBran
 2. "Arabinoxylan, BRM alebo biologicky účinný modifikátor, pôsobí proti rakovine a AIDS"
 3. Imúnna stimulácia a prevencia rakoviny
 4. Imunomodulatívne funkcie NK-buniek (prirodzené zabíjače) u 27 pacientov s onkologickými ochoreniami, ktorí užívali výživový doplnok BioBran.
 5. Prípad v ktorom ryžové otruby arabinoxylanu boli použité ako doplnková liečba počas liečby kostných metastáz pri rakovine pľúc.
 6. Efekt MGN-3 na potkany infikované cisplatinou a adriamycinom.
 7. Modulácia NK bunkovej aktivity ako možný spôsob pri liečení rakoviny vaječníkov BioBranom, MGN-3, modifikovanej xylózy z ryžových otrúb.
 8. MGN-3, BioBran - nový protirakovinový prípravok
 9. Mimotelová anti HIV aktivita spôsobená MGN-3 (In Vitro)
 10. Účinok MGN-3, arabinoxylanovej zložky, na sérove lipidy u diabetických potkanov nainfikovaných streptozocinom
 11. Imunomodulačné a antitumorózne vlastnosti BioBranu (MGN-3), modifikovanej xylózy z ryžových otrúb u 5 pacientiek s karcinómom prsníka.
 12. BioBran ako prídavná liečba mnohopočetného myelómu - jeho úloha v aktivácii prirodzených zabíjačov (NK buniek), (kazuistika)
 13. Imunitná obnova NK buniek u pacientov so zhubným ochorením pomocou BioBranu, modifikovaného arabinoxylánu z ryžových otrúb (Štúdia zahŕňajúca 32 pacientov, sledovaných 4 roky)
 14. Aktualizácia výskumu BioBranu
 15. Synergná úloha arabinoxylanu ryžových pliev (MGN-3/Biobran) pri apoptóze monovrstvy buniek rakoviny prsníka MCF-7 navodenej S.cerevisiae
 16. Inhibujúci účinok BioBranu na poruchy fukcie pečene
 17. BioBranom urýchlená maturácia ľudských dendritických buniek, derivovaných z monocytov
 18. Metastatický hemangiopericytóm kože liečený širokou lokálnou excíziou a podporou MGN-3
 19. Protizápalové a imunomodulačné účinky zlúčeniny arabinoxylánu z ryžových otrúb pri syndróme dráždivého čreva
 20. BioBran (MGN-3), Saba-FP a Pro-Knox v integratívnej starostlivosti o pacientov s pokročilým nádorovým ochorením.
 21. Môže štandardizovaný, fakticky podložený rastlinný imunomodulátor (arabinoxlánový koncentrát z ryžových otrúb) synergickým spôsobom zvyšovať účinnosť Gemcitabinu? Prípadová štúdia pacienta s duktálnym karcinómom pankreasu5. Prípad v ktorom ryžové otruby arabinoxylanu boli použité ako doplnková liečba počas liečby kostných metastáz pri rakovine pľúc.
T. Sobajima z Hoshihaoka Kosei Nenkin Nemocnice a H. Maeda z Daiwa Phrmaceutickal Co.

Arabinoxylan z ryžových otrúb (MGN -3) môže byť pripravený čiastočným spracovaním rozpustnej hemicelulózy z ryžových otrúb, čo je polysacharidový komplex, získaný v tekutine na podhubí huby Shiitake-Lentinus edodes,Húževnatec jedlý. Existuje množstvo publikácii, opisujúcich pôsobenie (účinok) MGN-3 pri zvyšovaní ľudskej aktivity buniek zabíjačov, po ústnom požití lieku (Ghoneum, M.,J.Immuno Therapy 14 (1), 1998) a pri zlepšovaní hodnoty krvných lipidov u potkanov ktorí boli umelo nainfikovaní cukrovkou (STZ) (Ohara, I .,Nutririon Research, in press).

Prípad, v ktorom bol dosiahnutý priaznivý účinok použitím prípravku MGN-3 bol prípad, v ktorom bol tento prípravok použitý ako doplnková liečba pri rakovine pľúc, ktorá sa rozšírila z pľúc do oblasti kostí. Správa z tohto prípadu je nasledovná:
Pacientom bol 67- ročný muž. V auguste 1996 navštívil lekára pre neočakávanú a náhlu stratu hmotnosti a pre bolestivý kašeľ a vykašliavanie. Diagnóza znela komplikovaná rakovina pľúc a tuberkulóza. Po preferovanom liečení tuberkulózy antibiotikami, následovala v októbri liečba rakoviny pľúc ožarovaním paralelne taktiež s liečbou tuberkulózy.

V decembri toho istého roku bola odstránená dolná polovica pravej strany pľúc, čím bol odstránený nádor. Po liečbe ožarovaním pacient opustil nemocnicu v januári 1997.

V júni toho istého roku bol tento muž nútený vyhľadať lekára znova a to pre bolesť v pravej časti pŕs. Po vyšetrení kostnou scintigrafiou bolo potvrdené, že sa jedná o mnohopočetné metastázy kostí. Nádor sa rozšíril hlavne na kosti pravej časti hrudníka, ale nádory boli už rozšírene i do kostí celého tela. Od júla bolo trvalo podávané morfium proti bolesti. Počas podávania morfia bolo nariadené od konca mája aj začatie užívania MGN - 3 o dávke 3g za deň. V januári 1998 bolesť ustúpila. Počas neustáleho podávania MGN-3 bola postupne znižovaná dávka morfia a v júni bolo podávanie morfia úplne pozastavené. Ukazovateľ nádoru ICCP mal hodnotu 16.8 ng/ml, keď návratnosť bola potvrdená a postupne sa zredukoval na 7.6 ng/ml v decembri 1997 a na 6.7 ng/ml v júni 1998. Kostný scintigram preukázal mimoriadne zlepšenie a jasne viditeľné bolo aj odstránenie časti nádorov rozšírených po tele. NK aktivita bola nízka na úrovni 9.0% v čase keď sa choroba opäť objavila, ale postupne NK aktivita vzrástla a bola udržaná na vysokej úrovni.

V dôsledku komplikovanej tuberkulózy v tomto prípade u pacienta nebolo možné nádor v plnom rozsahu odstrániť . Pre opakovanie choroby v krátkom časovom rozpätí a rozšírení metastáz po operácii, bolo rozhodnuté liečbu sústrediť tak, aby potlačila bolesť. Vzhľadom k tomuto rozhodnutiu, bolo naordinované MGN -3, čím sa očakávalo zosilnenie liečby posilnením imunitného systému. Výsledkom neprerušovaného podávania MGN-3 počas celého roku bol útlm bolesti, zníženie krvného ukazovateľa nádoru, zvýšená NK bunková aktivita a bolo zastavené rozširovanie rakoviny kostí.
      na začiatok stránky
Imunotop s.r.o.; Račianské mýto 1/B; 831 02 Bratislava; tel.: 02 / 4463 5707; fax: 02 / 4463 5708; e-mail: imunotop@imunotop.sk
Design & code by Dusan Tudik - T&T WebDesign
hosted by Yegon