BioBran - príručka po Slovensky [ PDF súbor, 7 MB ]
 1. Rozhovor s Dr.Mamdoohom Ghoneumom o preparáte BioBran
 2. "Arabinoxylan, BRM alebo biologicky účinný modifikátor, pôsobí proti rakovine a AIDS"
 3. Imúnna stimulácia a prevencia rakoviny
 4. Imunomodulatívne funkcie NK-buniek (prirodzené zabíjače) u 27 pacientov s onkologickými ochoreniami, ktorí užívali výživový doplnok BioBran.
 5. Prípad v ktorom ryžové otruby arabinoxylanu boli použité ako doplnková liečba počas liečby kostných metastáz pri rakovine pľúc.
 6. Efekt MGN-3 na potkany infikované cisplatinou a adriamycinom.
 7. Modulácia NK bunkovej aktivity ako možný spôsob pri liečení rakoviny vaječníkov BioBranom, MGN-3, modifikovanej xylózy z ryžových otrúb.
 8. MGN-3, BioBran - nový protirakovinový prípravok
 9. Mimotelová anti HIV aktivita spôsobená MGN-3 (In Vitro)
 10. Účinok MGN-3, arabinoxylanovej zložky, na sérove lipidy u diabetických potkanov nainfikovaných streptozocinom
 11. Imunomodulačné a antitumorózne vlastnosti BioBranu (MGN-3), modifikovanej xylózy z ryžových otrúb u 5 pacientiek s karcinómom prsníka.
 12. BioBran ako prídavná liečba mnohopočetného myelómu - jeho úloha v aktivácii prirodzených zabíjačov (NK buniek), (kazuistika)
 13. Imunitná obnova NK buniek u pacientov so zhubným ochorením pomocou BioBranu, modifikovaného arabinoxylánu z ryžových otrúb (Štúdia zahŕňajúca 32 pacientov, sledovaných 4 roky)
 14. Aktualizácia výskumu BioBranu
 15. Synergná úloha arabinoxylanu ryžových pliev (MGN-3/Biobran) pri apoptóze monovrstvy buniek rakoviny prsníka MCF-7 navodenej S.cerevisiae
 16. Inhibujúci účinok BioBranu na poruchy fukcie pečene
 17. BioBranom urýchlená maturácia ľudských dendritických buniek, derivovaných z monocytov
 18. Metastatický hemangiopericytóm kože liečený širokou lokálnou excíziou a podporou MGN-3
 19. Protizápalové a imunomodulačné účinky zlúčeniny arabinoxylánu z ryžových otrúb pri syndróme dráždivého čreva
 20. BioBran (MGN-3), Saba-FP a Pro-Knox v integratívnej starostlivosti o pacientov s pokročilým nádorovým ochorením.
 21. Môže štandardizovaný, fakticky podložený rastlinný imunomodulátor (arabinoxlánový koncentrát z ryžových otrúb) synergickým spôsobom zvyšovať účinnosť Gemcitabinu? Prípadová štúdia pacienta s duktálnym karcinómom pankreasu7. Modulácia NK bunkovej aktivity ako možný spôsob pri liečení rakoviny vaječníkov BioBranom, MGN-3, modifikovanej xylózy z ryžových otrúb.
Mamdooh Ghoneum 1, Gus Gill 1, Otolaryngologické a krčné oddelenie, Drew Univerzita medicíny a vedy 1621 East 120 Street, Los Angeles, California 90059

Lekársky popis
Pacientkou je 53- ročná žena, ktorej bola 11. februára 1993 diagnostikovaná rakovina vaječníkov. Sprevádzajúce symptómy boli opúchanie prsníkov a opuch vnútorností. V minulosti pacientka nemala žiadne vážne ochorenia.
 
Klinické vyšetrenie
Najpodstatnejšie zistenie bolo zistenie napúchania prsníkov a opuch vnútorností. Zvyšok vyšetrení preukázal výsledky v rámci normálu.
 
Laboratórne údaje
Ultrazvuk brucha a CT vyšetrenie odhalilo zmeny kompatibilné s ascitis. RMI výsledky naznačovali podozrenie z rakoviny vaječníkov s ascitis. CA 125 bolo 327U/ml.
Pacientka podstúpila laparotómiu, debulking procedúru vrátane celkovej brušnej hysterektómie, bilaterálnej salpingo-oophorectomie, omentectomie a disekcie lymfatických uzlín. Následne po vyšetreniach pacientka začala chemoterapiu pozostávajúcu z cysplatiny a 5 FU.
 
Patologické nálezy
Papilárny cystický adenokarcinom, miestami s ťažko rozlišiteľnými a častými mitózami. Nádor sa nachádzal na oboch vaječníkoch s početnými zasiahnutiami peritonea. Na lymfatických uzlinách nebol zistený nádor. V peritoneálnej tekutine sa preukázali zhubné bunky.
 
Liečba
Pred operáciou pacientka podstúpila chemoterapiu, pozostávajúcu z cysplatiny a 5FU. MGN-3 (3gm/d) jej bolo ústne podávané súbežne s chemoterapiou. Progres v liečbe pacientky bol monitorovaný postupným zaznamenávaním hodnôt CA 125.
 
MGN-3
MGN-3 je xylóza z ryžových otrúb, ktorá je enzýmovo modifikovaná kultúrou s podhubia Lentinus edodes (húževnatec jedlý). Je to polysacharid obsahujúci hemicelulózu a glykoproteín. MGN-3 bola vyrobená vo forme kapsúl (tabliet). Ingrediencie jednej kapsule sú 400 mg MGN-3 plus 100 mg rastlinného oleja.
 
Metódy
NK bunková aktivita bola overená štandartnou 4 hodinovou 51 cr priepustnou vzorkou. Zameraná bola na K 562 nádorové bunky a NK aktivita bola skúšaná na základe effector: cieľ (E:T) pomery = 12:1, 25:1. Výsledky boli udané v lytických jednotkách (LU) a to 20%.
 
Výsledky
A . Hladina CA125: Základná hladina CA 125 následne po operácii bola 327 U/ml. Značný úbytok hladiny CA 125 (60%) bol zaznamenaný v 3 týždni po liečbe chemoterapiou súbežne s MGN-3, a nasledovne redukcia CA 125 bola zaznamenaná v 6 týždni po liečbe, keď hladina antigénov dosiahla (0=35 U/ml). Hladina CA 125 bola udržaná na nízkej úrovni pri ďalšom vyšetrení; 23 a 18 U/ml v 9 a 12 tyždni po liečbe.
B. Nk bunková aktivita: Základná hladina NK bunkovej aktivity pacienta predstavovala 2.9,7.4, a 15.2% pri E:T pomere = 12:1, 25:1, a 50:1 . Neskoršie boli hodnoty NK aktivity zaznamenané po liečbe chemoterapiou v spojení s MGN-3 aj v iných intervaloch. Tieto výsledky preukázali význačný vzostup NK aktivity hneď v 3 týždni po liečbe. Zvýšenie NK aktivity bolo zaznamenané na všetkých E:T pomeroch nasledovne: 6.6% pri 12:1, 20.2% pri 25:1 a 37.4% pri 50:1. NK aktivita bola udržaná na vysokej úrovni po dobe jedného mesiaca po liečbe a 4 a pol mesiaci bolo zaznamenané jej ďalšie zvýšenie; 11.7, 41.1, a 72.6 pri 12:1, 25:1, a 50:1
C. Cytometrické vyšetrenie: bolo použité pri percentuálnom hodnotení CD56+buniek. Výsledky nepreukázali žiadne významné zmeny NK buniek po liečbe pri porovnaní NK buniek pred liečbou.
      na začiatok stránky
Imunotop s.r.o.; Račianské mýto 1/B; 831 02 Bratislava; tel.: 02 / 4463 5707; fax: 02 / 4463 5708; e-mail: imunotop@imunotop.sk
Design & code by Dusan Tudik - T&T WebDesign
hosted by Yegon