BioBran - príručka po Slovensky [ PDF súbor, 7 MB ]
 1. Rozhovor s Dr.Mamdoohom Ghoneumom o preparáte BioBran
 2. "Arabinoxylan, BRM alebo biologicky účinný modifikátor, pôsobí proti rakovine a AIDS"
 3. Imúnna stimulácia a prevencia rakoviny
 4. Imunomodulatívne funkcie NK-buniek (prirodzené zabíjače) u 27 pacientov s onkologickými ochoreniami, ktorí užívali výživový doplnok BioBran.
 5. Prípad v ktorom ryžové otruby arabinoxylanu boli použité ako doplnková liečba počas liečby kostných metastáz pri rakovine pľúc.
 6. Efekt MGN-3 na potkany infikované cisplatinou a adriamycinom.
 7. Modulácia NK bunkovej aktivity ako možný spôsob pri liečení rakoviny vaječníkov BioBranom, MGN-3, modifikovanej xylózy z ryžových otrúb.
 8. MGN-3, BioBran - nový protirakovinový prípravok
 9. Mimotelová anti HIV aktivita spôsobená MGN-3 (In Vitro)
 10. Účinok MGN-3, arabinoxylanovej zložky, na sérove lipidy u diabetických potkanov nainfikovaných streptozocinom
 11. Imunomodulačné a antitumorózne vlastnosti BioBranu (MGN-3), modifikovanej xylózy z ryžových otrúb u 5 pacientiek s karcinómom prsníka.
 12. BioBran ako prídavná liečba mnohopočetného myelómu - jeho úloha v aktivácii prirodzených zabíjačov (NK buniek), (kazuistika)
 13. Imunitná obnova NK buniek u pacientov so zhubným ochorením pomocou BioBranu, modifikovaného arabinoxylánu z ryžových otrúb (Štúdia zahŕňajúca 32 pacientov, sledovaných 4 roky)
 14. Aktualizácia výskumu BioBranu
 15. Synergná úloha arabinoxylanu ryžových pliev (MGN-3/Biobran) pri apoptóze monovrstvy buniek rakoviny prsníka MCF-7 navodenej S.cerevisiae
 16. Inhibujúci účinok BioBranu na poruchy fukcie pečene
 17. BioBranom urýchlená maturácia ľudských dendritických buniek, derivovaných z monocytov
 18. Metastatický hemangiopericytóm kože liečený širokou lokálnou excíziou a podporou MGN-3
 19. Protizápalové a imunomodulačné účinky zlúčeniny arabinoxylánu z ryžových otrúb pri syndróme dráždivého čreva
 20. BioBran (MGN-3), Saba-FP a Pro-Knox v integratívnej starostlivosti o pacientov s pokročilým nádorovým ochorením.
 21. Môže štandardizovaný, fakticky podložený rastlinný imunomodulátor (arabinoxlánový koncentrát z ryžových otrúb) synergickým spôsobom zvyšovať účinnosť Gemcitabinu? Prípadová štúdia pacienta s duktálnym karcinómom pankreasu8. MGN-3, BioBran - nový protirakovinový prípravok
92 Výročné stretnutie Americkej Asociácie pre výskum rakoviny, Marec 24-28, 2001, New Orleans, LA, zväzok 42, Marec 2001

Koichi Uyemura, Ken Tachiki, Mamdooh Ghoneum, Takashi Makinodan, Nalini Makhijani, a Dean Yamaguchi.


Drew Univerzita mediciny a vedy, Los Angeles, CA, Greater Los Amgeles VA Healthcare System, Los Angeles, CA, UCLA Škola Mediciny Greater Los Amgeles VA Healthcare System, Los Angeles, CA a UCLA Škola Medicíny Mediciny Greater Los Amgeles VA Healthcare System, Los Angeles, CA. Zdravotníci majú veľký záujem o preskúmanie prirodzene sa vyskytujúcich biologicky účinných modifikátorov, zlepšujúcich imunitný systém. MGN-3 je biologicky účinný modifikátor, je to arbinoxylanová látka, polysacharid obsahujúci hemicelulozu B, výťažok z ryžových otrúb, modifikovaný enzýmami z hríbu Shiitake, ktorý je považovaný za účinný imunomodulátor. Už bolo dokázané, že liečba s MGN-3 mala priaznivý účinok v podobe zvyšovania aktivity NK buniek u pacientov s rakovinou prsníka, hematologickými onkologickými ochoreniami a u pacientov, infikovaných vírusom HIV.

V týchto štúdiach efekt na NK aktivitu sa prejavil po 4 týždňoch a neprejavila sa precitlivelosť pri pokračovaní liečby, ktorá trvala 12 mesiacov. Neprejavili sa ani význačné vedľajšie účinky. Cieľom tejto štúdie je demonštrovať priamy účinok MGN-3 na nárast nádorových buniek a produkciu cytokínu. Predbežné výsledky ukázali, že inkubácia rakovinových buniek prsníka ( MCF - 7) s MGN-3 zastavila nárast rakovinových nádorov, zatiaľ čo kontrola MCF-12A rastu buniek počas nepodávania MGN-3 pokračoval čo sa týka počtu buniek.

Výsledky ukázali, že po 16 hodinách liečby MCF-7 buniek s MGN-3 nastala stimulácia produkcie interleukinu 10 (IL-10). ELIZA analýza bunky 16 hodín po liečení s MGN-3 taktiež preukázala vzostup IL-10 produkcie, menšia zmena bola u INF koncentrácie. Avšak po 16 hodinách sa taktiež prejavilo zvýšenie interleukin 12.

Na záver, naše závery naznačujú, že MGN-3 pôsobí nielen na zvyšovanie aktivity NK buniek, ako bolo už spomenuté, ale taktiež prostredníctvom priameho pôsobenia na produkciu cytokínov nádorovými bunkami. Produkcia cytokínov ako je IL-10 rakovinovými bunkami na pozmenenie imunitného systému je všeobecne známa.

Naše závery naznačujú, že biologicky účinný modifikátor MGN-3 môže pozmeniť produkciu a sekréciu cytokínov ako je IL-10 a IL-12 prostredníctvom rakovinových buniek ako MCF-7, a týmto taktiež aktivitu imunitného systému. Liečba kultúrami MCF-7 buniek s MGN-3 má taktiež za následok pozastavenie rastu buniek.
      na začiatok stránky
Imunotop s.r.o.; Račianské mýto 1/B; 831 02 Bratislava; tel.: 02 / 4463 5707; fax: 02 / 4463 5708; e-mail: imunotop@imunotop.sk
Design & code by Dusan Tudik - T&T WebDesign
hosted by Yegon