BioBran - príručka po Slovensky [ PDF súbor, 7 MB ]
 1. Rozhovor s Dr.Mamdoohom Ghoneumom o preparáte BioBran
 2. "Arabinoxylan, BRM alebo biologicky účinný modifikátor, pôsobí proti rakovine a AIDS"
 3. Imúnna stimulácia a prevencia rakoviny
 4. Imunomodulatívne funkcie NK-buniek (prirodzené zabíjače) u 27 pacientov s onkologickými ochoreniami, ktorí užívali výživový doplnok BioBran.
 5. Prípad v ktorom ryžové otruby arabinoxylanu boli použité ako doplnková liečba počas liečby kostných metastáz pri rakovine pľúc.
 6. Efekt MGN-3 na potkany infikované cisplatinou a adriamycinom.
 7. Modulácia NK bunkovej aktivity ako možný spôsob pri liečení rakoviny vaječníkov BioBranom, MGN-3, modifikovanej xylózy z ryžových otrúb.
 8. MGN-3, BioBran - nový protirakovinový prípravok
 9. Mimotelová anti HIV aktivita spôsobená MGN-3 (In Vitro)
 10. Účinok MGN-3, arabinoxylanovej zložky, na sérove lipidy u diabetických potkanov nainfikovaných streptozocinom
 11. Imunomodulačné a antitumorózne vlastnosti BioBranu (MGN-3), modifikovanej xylózy z ryžových otrúb u 5 pacientiek s karcinómom prsníka.
 12. BioBran ako prídavná liečba mnohopočetného myelómu - jeho úloha v aktivácii prirodzených zabíjačov (NK buniek), (kazuistika)
 13. Imunitná obnova NK buniek u pacientov so zhubným ochorením pomocou BioBranu, modifikovaného arabinoxylánu z ryžových otrúb (Štúdia zahŕňajúca 32 pacientov, sledovaných 4 roky)
 14. Aktualizácia výskumu BioBranu
 15. Synergná úloha arabinoxylanu ryžových pliev (MGN-3/Biobran) pri apoptóze monovrstvy buniek rakoviny prsníka MCF-7 navodenej S.cerevisiae
 16. Inhibujúci účinok BioBranu na poruchy fukcie pečene
 17. BioBranom urýchlená maturácia ľudských dendritických buniek, derivovaných z monocytov
 18. Metastatický hemangiopericytóm kože liečený širokou lokálnou excíziou a podporou MGN-3
 19. Protizápalové a imunomodulačné účinky zlúčeniny arabinoxylánu z ryžových otrúb pri syndróme dráždivého čreva
 20. BioBran (MGN-3), Saba-FP a Pro-Knox v integratívnej starostlivosti o pacientov s pokročilým nádorovým ochorením.
 21. Môže štandardizovaný, fakticky podložený rastlinný imunomodulátor (arabinoxlánový koncentrát z ryžových otrúb) synergickým spôsobom zvyšovať účinnosť Gemcitabinu? Prípadová štúdia pacienta s duktálnym karcinómom pankreasu9. Mimotelová anti HIV aktivita spôsobená MGN-3 (In Vitro)
XI Medzinárodna Konferencia o AIDS
Vancouver, Jul 7-12, 1996
Mamdooh Ghoneum
Drew Univerzita mediciny a vedy, Los Angeles, Kalifornia


Cieľ
Preskúmať efekt MGN-3 na HIV indukované syncytia, formovanie ( SF) In Vitro. MGN-3 je arabinoxylan z ryžových otrúb , ktorý je enzymaticky ovplyvnený s extraktom z podhubia huby Shiitake (Húževnatec jedlý,Lentinus edodes).
 
Metóda
Periférne krvné lymfocity ( PBF) od pacientov s AIDS boli kultivované s PHA za účasti alebo absencie rozličných koncentrácii MGN-3 ( 12.5 - 100 ug / ml ) počas 7 dní. Hodnotené bolo množstvo a veľkosť syncytia. Efekt MGN-3 na PHA indukovanom PBL bolo preštudované MTT analýzou.
 
Výsledky
Liečba s MGN-3 má následovné výsledky:
 • Významné potláčanie v SF
 • Účinok bol závislý od dávok. Percentuálne potláčanie v SF bolo 38.5, 50, 62.5 a 75% pri koncentrácii 12.5, 25, 50, a 100 u g/ml
 • Úplná neprítomnosť SF majúcich veľkú a strednú veľkosť po liečení
 • MGN-3 má za následok 25-35 % potlačenie PBL šírenia
Záver
V závere uvádzame, že MGN-3 je prírodný produkt, ktorý účinne pôsobí proti HIV. Spomínaný účinok MGN-3 je možné významne využiť pri terapiach zameraných proti HIV infekcii.
      na začiatok stránky
Imunotop s.r.o.; Račianské mýto 1/B; 831 02 Bratislava; tel.: 02 / 4463 5707; fax: 02 / 4463 5708; e-mail: imunotop@imunotop.sk
Design & code by Dusan Tudik - T&T WebDesign
hosted by Yegon