Verejnosť sa veľmi zaujímala o rozšírenie BSE vo Veľkej Británii a v Európe. Dodnes v Spojených štátoch nie je známy žiaden prípad BSE. Symbiotics, Inc. distribuuje výživné doplnky v mnohých formách, ktoré obsahujú hovädzie kolostrum z Nového Zélandu. Chceli by sme sa zaoberať týmto sporným bodom a opätovne uistiť našich spotrebiteľov, že u našich produktov garantujeme 100%-tnú bezpečnosť. Sú úplne nezávadné na BSE.

Čo je to BSE (Spongiformná encefalopatia hovädzieho dobytka)?
BSE, ktorá sa vyskytuje u dospelého dobytka, je jedným zo skupiny ochorení poškodzujúcich mozog, známe ako transmisné spongiformné encefalopatie (TSE). Po prvý krát bolo identifikované vo Veľkej Británii v roku 1986. Ochorenie má inkubačné obdobie 3-5 rokov. Toto neurologické ochorenie, spôsobujúce slabomyseľnosť u dobytka, spôsobuje poškodenie mozgových buniek, čo vyúsťuje do nevyrovnaného správania, vrátane útočenia; odtiaľ termín ochorenie "šialených kráv".
 
Ako sa BSE prenáša?
Ochorenie sa šíri, ak sa dobytok kŕmi potravou z mäsa a kostí z infikovaných zdrojov. Štúdie vo Veľkej Británii potvrdili, že BSE sa nemôže prenášať z kravy na teľa jej kolostrom, alebo mliekom.
 
Aký je stav BSE na Novom Zélande?
U domácich zvierat na Novom Zélande sa nevyskytuje žiadne z ochorení TSE - klusavka u oviec a kôz, BSE u hovädzieho dobytka a CWD u vysokej zveri. Nový Zéland je mnohými riadiacimi a vedeckými osobnosťami explicitne i implicitne uznaný ako územie, kde sa BSE nevyskytuje.
 
Prečo sa na Novom Zélande toto ochorenie nevyskytuje?
Farmári na Novom Zélande využívajú systém chovu dobytka kŕmením trávou na pastvinách. Dovoz mäsového a kostného krmiva pre domáce zvieratá je na Novom Zélande ilegálny temer 50 rokov. Nový Zéland si je istý extrémne malou pravdepodobnosťou nakazenia dobytka BSE, a to vďaka farmárskemu systému kŕmenia dobytka trávou a na pastvinách a na základe neprítomnosti klusavky a BSE.
 
Existuje verifikácia stavu na Novom Zélande?
V júli 2000 Vedecký kontrolný výbor Európskej únie (EU SSC) publikoval výsledky "Hodnotenia geografického rizika BSE" pre jednotlivé krajiny. Nový Zéland bol klasifikovaný do kategórie 1, t.j. do kategórie s najnižším rizikom (najvyššia dosiahnuteľná kategória). Hodnotenie klasifikovalo "pravdepodobnosť" klinickej, alebo predklinickej infekcie živého dobytka BSE. Podľa hodnotenia EU SSC, Spojené štáty a Kanada patria do kategórie 2, t.j. "riziko je nepravdepodobné, ale nemožno ho vylúčiť".
 
Platí to aj o Mliekárskej skupine na Novom Zélande?
Mliekárska skupina na Novom Zélande pozostáva zo stoviek fariem po celom Novom Zélande, ktoré prevyšujú medzinárodne uznávané štandardy kvality. V súčasnosti sú držiteľmi ISO 9001 a ISO 14001 klasifikácii. (Klasifikácia ISO 9001 potvrdzuje, že výrobné procesy a zariadenia spĺňajú prísne bezpečnostné požiadavky spotrebiteľa. Klasifikácia ISO 14001 zaručuje, že žiadna časť výrobného procesu nepoškodzuje životné prostredie.) Produkcia kolostra na Novom Zélande je pod dohľadom Ministerstva pre poľnohospodárstvo a lesníctvo, vládneho orgánu, ktorý riadi manažment zberu kolostra, techniky, technickej údržby, výroby, testovania produktov, kontroly kvality a kontroly prítomnosti patogénov.
 
Sú všetky produkty Symbiotics Colostrum z Nového Zélandu?
Zdroje Symbiotics pre kompletnú radu produktov kolostra pochádzajú z Nového Zélandu, s výnimkou Symbiotics Colostrum HI-IG. Tento produkt je formulovaný takým spôsobom, aby poskytoval čo najvyšší možný obsah dostupných imunoglobulínov. Vládne nariadenia Nového Zélandu zakazujú úpravy produktu, takže naše výrobné zdroje pre tento produkt sú v Spojených štátoch. Tento dodávateľ nespracovaného kolostra vyhovuje prísnym štandardám a garantuje, že nepoužíva rastové hormóny, pesticídy a antibiotiká. Tento dobytok nie je kŕmený nekontrolovaným krmivom a mliekárne sú držiteľmi aktuálnych USDA licencií stupňa A . Symbiotics garantuje, že produkty Symbiotics Colostrum sú nezávadné na BSE.
 
Firemná informácia
Symbiotics, Inc., je priekopníkom vo výrobe a distribúcii produktov kolostra. Symbiotics Colostrum je vo svete najlepšie predávaným kolostrom, s najvyššou dostupnou kvalitou. Produkty pochádzajú z Nového Zélandu, kde sú spracovávané v surovom stave, nezmrazujú sa a kvôli maximálnej účinnosti sa spracovávajú za mierneho tepla. Symbiotics sa venuje upevneniu zdravia a zaväzuje sa ku kvalite, servisu a inovácii.
      na začiatok stránky
Imunotop s.r.o.; Račianské mýto 1/B; 831 02 Bratislava; tel.: 02 / 4463 5707; fax: 02 / 4463 5708; e-mail: imunotop@imunotop.sk
Design & code by Dusan Tudik - T&T WebDesign
hosted by Yegon