V ostatných desiatich rokoch boli výrobky na báze kolostra podrobené množstvu klinických skúšok a štúdií. Najmä v USA, Japonsku, Fínsku, Švédsku, Nemecku, Českej republike a Austrálii sa týmto prípravkom venuje veľká pozornosť. Z množsta existujúcich štúdii sme vybrali niekoľko najzaujímavejších.

Ak máte záujem o hlbšie štúdium, môžete na originálnej stránke firmy Symbiotics,Inc., www.Symbiotics.com/research nájsť množstvo originálnych klinických štúdii o kolostre, ktoré sú členené podľa oblasti účinku na atletické výkony, všeobecné informácie, rastové faktory, imunitné faktory, priepustnosť črevnej sliznice, laktoferín a iné.

Nižšie sú uvedené klinické štúdie zahŕňajúce aplikáciu a účinnosť Symbiotics Colostrum plus v množstve vytýčených úloh. V Spojených štátoch a v Severnom Írsku sa schválili štúdie, ktoré sú buď v štádiu priebehu, alebo sa ich začiatok plánuje. Výsledky týchto štúdií doplnia integritu vedeckého základu, v ktorom Symbiotics, Inc., výrobca Symbiotics Colostrum plus, neustále pokračuje.

 1. Štúdia o chronickom zápalovom ochorení
 2. Štúdia o športových výkonoch
 3. Zlepšenie sliznicovej bariéry čreva
 4. Predoperačné zlepšenie sliznicovej bariéry čreva pri operáciách aneuryzmy abdominálnej aorty
 5. Vplyv užívania hovädzieho kolostra ako dietetického doplnku na stavbu tela a výkonnosť u aktívnych mužov a žien
 6. Inhibícia Helicobacteru pylori a Helicobacteru mustelae väzbou na lipidové receptory hovädzieho kolostra
 7. Prednáška ocenená cenou Marschall Rhone-Poulenc. Nutričné a funkčné charakteristiky srvátkových proteínov v potravinách
 8. Pasívna imunita proti hnačke
 9. Terapia infekcie spôsobenej Helicobacter pylori u kojencov na vidieku v Bangladéši perorálnymi imunoglobulínmi z hyperimúnneho hovädzieho kolostra
 10. Prirodzené zabíjače v ľudskom kolostre.
 11. Imunologické faktory ľudského kolostra a mlieka
 12. Úspešná liečba hnačky spôsobenej rotavírusom použitím imunoglobulínov z imunizovaného hovädzieho kolostra u detí
 13. Vzťah medzi črevnou permeabilitou pre (51Cr) EDTA a zápalovou aktivitou u asymptomatických pacientov s Crohnovou chorobou
 14. Vplyv intracelulárnej deplécie železa spôsobenej kyselinou pikolínovou na expresiu laktoferínových receptorov v bunkovom subklone HT29-18-C1 humánneho karcinómu hrubého črevaPodľa textu na našich internetových stránkach nesmie vzniknúť dojem, že pre pozitívne ovplyvnenie zdravotného stavu vždy stačí užívať samostatne Symbiotics Colostrum plus alebo iný ponúkaný prípravok. Tie sa často používajú ako súčasť komplexnej liečby spolu s inými liekmi a liečebnými postupmi. Zároveň upozorňujeme, že výsledky štúdií, uverejnených na našich stránkach nemožno chápať ako doporučenie lekára.Vyjadrenia pacientov sú subjektívne a na ich základe nemožno stanoviť vlastnú diagnózu alebo očakávať rovnaký podporný a liečebný výsledok.
Imunotop s.r.o.; Račianské mýto 1/B; 831 02 Bratislava; tel.: 02 / 4463 5707; fax: 02 / 4463 5708; e-mail: imunotop@imunotop.sk
Design & code by Dusan Tudik - T&T WebDesign
hosted by Yegon