Informácie o Nobelovej cene za medicínu 2011

Nobelovu cenu za medicínu za rok 2011 získali Bruce Beutler a Jules Hoffmann za objavy týkajúce sa aktivácie vrodenej imunity a Ralph Steinman za objav dendritickej bunky a jej úlohy v získanej imunite.

Držitelia Nobelovej ceny "spôsobili revolúciu v našom chápaní imunitného systému tým, že objavila podstatu jeho aktivácie", píše vo svojom stanovisku Inštitút Karolinska, ktorý prestížnu cenu za medicínu udeľuje.

Američan Bruce A. Beutler a Luxemburčan Jules A. Hoffmann objavili receptorové proteíny, ktoré dokážu rozoznať mikroorganizmy napádajúce organizmus a následne aktivovať vrodenú (nešpecifickú) imunitu. Tá je prvou fázou imunitnej reakcie organizmu. Kanaďan Ralph M. Steinman zas objavil dendritickú bunku a jej jedinečnú schopnosť aktivovať a regulovať získanú (špecifickú) imunitu, ktorá je ďalšou fázou imunitnej reakcie. Objavy všetkých troch tohtoročných laureátov odhalili, ako sa obe fázy imunitnej reakcie organizmu aktivujú a tým poskytli nový pohľad na mechanizmy rôznych ochorení. Ich výskum pomohol k vývoju prevencie a liečby rôznych infekcií, rakoviny a zápalových ochorení.BioBranom urýchlená maturácia ľudských dendritických buniek derivovaných z monocytov

D. CHOLUJOVA, J. JAKUBIKOVA, J. SEDLAK (2008)
Laboratórium imunológie nádorov, Ústav experimentálnej onkológie, Slovenská akadémia vied, Bratislava, Slovenská republika, e-mail: exonsedl@savba.sk

BioBran, enzymaticky modifikovaný arabinoxylán z ryžových otrúb, sa testoval kvôli jeho možným účinkom na in vitro dozrievanie ľudských dendritických buniek (DC). Nezrelé DC (iDC) získané z plastic-adherovaných, pomocou IL-4 a GM-CSF ošetrených periférnych monocytov (Mo), boli ďalej kultivované s cytokínovou maturačnou zmesou 1 (CMM1; TNF-, IL-1 a IL-6) alebo CMM2 (LPS and IFN-), aby sa navodila ich maturácia na zrelé (matDC1 resp. matDC2). Rozdielne koncentrácie BioBranu (10, 100, 400 a 1000 μg/ml) boli aplikované v prítomnosti alebo neprítomnosti príslušnej CMM, aby sa zhodnotili účinky BioBranu na maturačné procesy DC.

Výsledky

BioBran indukoval zrenie iDC, keďže tieto bunky kultivované s IL-4/GM-CSF/BioBran –down regulovanýmiCD14 a CD1 antigénmi na povrchu buniek signifikantne zvyšovali xpresiu maturačného markeru CD83.
BioBran spôsobil nárast povrchovej hustoty ko-stimulačných molekúl CD80 a CD86 na iDC v prítomnosti BioBranu.
BioBran indukoval funkčnú maturáciu iDC, čo bolo potvrdené zníženou endocytickou aktivitou iDC.
BioBran tiež podporoval maturačný potenciál cytokínových zmesí, keďže aj matDC1 a matDC2 vystavené BioBranu úplne stratili CD14 a neregulované CD83, CD80 a CD86 antigény, v porovnaní s DC maturovanými len so samotným príslušným CMM.
BioBran takisto zvyšoval expresiu CD123 antigénu vo všetkých podmnožinách DC.  Čo je však zaujímavé, matDC2 maturované v prítomnosti BioBranu (400μg/ml) vykazovali vyššie hladiny CD123 a najnižšie hladiny CD11c antigénov na povrchu buniek, fenotyp reprezentovaný CD11cdim CD123bright plasmacytoidnou DC populáciou.
Tieto dáta demonštrujú, že BioBran je silný podporovateľ dozrievania DC a naznačujú, že by tak mohol byť užitočným činiteľom na vytvorenie prostredia, ktoré podporuje ich maturáciu in vivo.

Kompletnú prácu nájdete na:
www.imunotop.sk/index_page.php?p=biobran&s=publikacie&sm=17
Imunotop s.r.o.; Račianské mýto 1/B; 831 02 Bratislava; tel.: 02 / 4463 5707; fax: 02 / 4463 5708; e-mail: imunotop@imunotop.sk
Design & code by Dusan Tudik - T&T WebDesign