Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov v zmysle zákona 18/2018 o ochrane osobných údajov (GDPR)

Váš súhlas

Používaním týchto stránok a objednávkou cez e-shop súhlasíte s podmienkami tohto Prehlásenia o ochrane osobných údajov. Vždy, keď poskytujete informácie prostredníctvom týchto stránok a e-shopu, súhlasíte so zhromažďovaním a používaním predmetnej informácie v súlade s týmto Prehlásením o ochrane osobných údajov, v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. z 29.11.2017 o ochrane osobných údajov a zmene a doplnení niektorých zákonov. Aktuálne znenie zákona je k dispozícii napríklad na www.slov-lex.sk

Aktívne poskytované informácie

Niektoré časti týchto stránok od vás môžu vyžadovať informácie preto, aby sme Vás mohli kontaktovať (e-mail, telefonický kontakt, meno, adresa, prípadne názov firmy). Vždy ste presne informovaní o tom, ktoré informácie sú vyžadované a které sú voliteľné.

Ako sa tieto informácie u nás spracujú?

Preto, aby sme mohli vybaviť Vašu objednávku, potrebujeme od vás Meno, adresu, telefonický a emailový kontakt.
Tieto údaje sú súčasťou objednávky a jediné miesto, kde sa archivujú, sú firemné emaily (uchovávame ich preto, aby sme mohli v prípade potreby dohľadať, čo ste si objednali). Odtiaľ ich môžeme kedykoľvek, na vašu žiadosť vymazať. Stačí napísať na email: imunotop@imunotop.sk
Potom tieto údaje ešte musíme archivovať na vystavených faktúrach, to nám ukladá zákon o dani z prijmu a archivácia je povinná 10 rokov. Po 10 rokoch je všetko vždy profesionálne skartované.

Údaje uvedené v objednávke poskytujeme samozrejme aj dopravcovi ( kuriérska služba Remax a Slovenská pošta. Po odovzdaní balíčka dopravcovi se už on stáva správcom vašich údajov.

Vaše emaily a telefonické kontakty používame iba na vybavenie objednávky. Nijako ich špeciálne nearchivujeme a nepoužívame pre zasielanie obchodných ponúk.

Pasívne poskytované informácie

Pri pohybe na webovej prezentácii môžu byť niektoré informácie pasívne zhromažďované (tj. získané bez toho, aby ste ich vy sami aktívne poskytli) za použitia rôznych technológií (ako napríklad cookies, javascriptové meracie systémy, najmä Google Analytics, a štandardné logovanie Vašich HTTP požiadaviek na strane servera).Váš internetový prehliadač (browser) automaticky odovzdáva týmto stránkam niekteré z uvedených anonymných informácií, napr. URL webového portálu alebo vyhľadávača, který ste práve opustili, (tzv. Referrer URL), vašu IP adresu, verziu browseru a operačného systému, ktorý váš počítač momentálne používa. Tieto stránky pre svoju prevádzku vyžadujú ukladanie cookies vo vašom prehliadači. Môžete ho nastavit tak, aby vás informoval v okamžiku, kedy je cookie zaslaná, alebo cookies úplne odmietnuť či zakázať, avšak určité časti týchto webových stránok nemusia bez cookies správne fungovať.