Komplexná onkologická liečba
BioBran

1. Klasická onkologická liečba
(považujeme ju za povinnú súčasť onkologickej liečby)

  • vyšetrenie praktickým lekárom
  • odoslanie na špecializované pracovisko podľa lokalizácie nádoru
  • stanovenie liečebného postupu
  • operácia (rozhoduje onkológ)
  • chemoterapia (rozhoduje onkológ)
  • ožarovanie (rozhoduje onkológ)

2. Detoxikácia organizmu

Po stanovení diagnózy onkologického ochorenia je nevyhnutné okamžite začať s prípravou pacienta na náročnú onkologickú liečbu. Predpokladom pre jej úspešnosť je zabezpečiť príjem kvalitnej stravy, vyčistiť organizmus od škodlivých splodín trávenia a zabrániť plytvaniu energiou na činnosti, ktoré nie sú nevyhnutné (trávenie je jednou z energeticky najnáročnejších činností organizmu). Detoxikácia sa preto týka najmä tráviaceho traktu. Touto problematikou sa zaoberajú aj špeciálne pracoviská (ambulancie klinickej výživy).

Z podporných prípravkov sa v súčasnosti za kvalitný prípravok na prečistenie tráviaceho traktu považujú prípravky na báze colostra, prípadne silné antioxidanty alebo prípravky na elimináciu škodliván, a ťažkých kovov z organizmu. Zabezpečia likvidáciu škodlivých črevných baktérii, zvyšujú priepustnosť črevnej sliznice pre lieky a zbavujú organizmus škodlivín. Na niektorých zahraničných pracoviskách dokonca v súčasnosti doporučujú niekoľkodňovú hladovku, podporenú prijímaním prípravkov s probiotickými organizmami. Určite však pozitívny efekt možno dosiahnuť aj prijímaním väčšieho množstva prírodných vitamínov, ovocia (nie však sladké 100% šťavy, ktoré obsahujú veľké množstvo cukru, ktorému by sa onkologickí pacienti mali vyhýbať), prípadne čerstvých zeleninových štiav.

3. Zmena životného štýlu

  • úprava stravovacích návykov - má za úlohu upraviť stravu pacienta tak, aby organizmus neplytval energiou na trávenie ťažko stráviteľných potravín. Takéto potraviny navyše často obsahujú aj množstvo zdraviu škodlivých látok. Úpravou stravy bude pacient prijímať látky, ktoré sú prospešné nielen pre chorý ale aj pre zdravý organizmus . Zároveň ich bude prijímať v dávkach , ktoré nezaťažujú organizmus. Podrobnosti o zmene stravovacích návykov, ktoré musia byť individuálne stanovené pre každého pacienta, sa zaoberajú aj špeciálne pracoviská - ambulancie klinickej výživy.
  • zmena životného rytmu - onkologickí pacienti by sa mali vyvarovať činností, kde dochádza k nadmernému stresu, mali by sa vyhýbať škodlivému prostrediu, obmedziť alebo najlepšie úplne vylúčiť fajčenie, konzumáciu nadmerného množstva alkoholu. Mali by sa venovať primeranému športu, mali by dať prednosť pohybu na čerstvom vzduchu a ak je to možné, aj upraviť a zharmonizovať sociálne vzťahy (v rodine, na pracovisku a pod.)

4. Podporná liečba

Na mnohých pracoviskách je v súčasnosti podporná liečba považovaná za vhodnú alternatívu klasickej liečby. My však za vhodnejšie považujeme podpornú liečbu brať ako doplnok ku klasickej onkologickej liečbe (tú považujeme za povinnú). Podporná liečba má za úlohu posilniť oslabený organizmus, ktorý prijímaním veľkého množstva syntetických prípravkov (chemoterapia, ožarovanie, syntetické imunostimulanty, antibiotiká) má mimoriadne zníženú imunitu.

Onkologickí pacienti často ochorejú na banálne infekcie (chrípka, zápal pľúc), ktorých priebeh je veľmi dramatický a ohrozuje ich na živote. Zvyšovanie imunity prirodzeným spôsobom je teda veľmi dôležitá súčasť onkologickej liečby (prírodné prípravky sú netoxické, neškodné pre pečeň, ľadviny). Niektoré z nich súčasne s posilnením všeobecnej imunity zvyšujú aj aktivitu tzv. NK buniek, ktoré sú považované za prvú líniu v boji proti nádorovým bunkám. Zároveň takéto prípravky dodávajú organizmu prepotrebnú energiu, stimulujú jeho nervovú sústavu . Takéto prípravky zároveň podporia organizmus aj proti vzniku onkologických a iných civilizačných ochorení, spôsobených napr. stresom, chemickými škodlivinami, fajčením, alkoholom a pod.

V súčasnosti teda považujeme za najkomplexnejší spôsob liečby onkologického ochorenia kombináciu klasickej onkologickej liečby, ktorá je doplnená podpornou liečbou, detoxikáciou organizmu a celou škálou opatrení, týkajúcich sa správneho životného štýlu a správnej životosprávy (ambulancie klinickej výživy).