NK bunky
BioBran

NK - bunky (Natural killers - prirodzené zabíjače) sú jedným z typov bielych krviniek. Patria do skupiny lymfocytov, ktoré sú nositeľmi špecifickej imunity. Lymfocyty po prvom stretnutí s cudzorodou látkou zachovávajú dlhodobé informácie, a preto sú schopné pri opakovanom stretnutí s tým istým antigénom reagovať rýchlejšie a intenzívnejšie.

Lymfocyty prejavujú svoju ochrannú schopnosť dvomi spôsobmi:

  • humorálnou imunitou, to znamená tvorbou protilátok
  • bunkovou imunitou, cytotoxickosťou

Obidva tieto spôsoby sa môžu navzájom kombinovať.
NK - bunky, prirodzené zabíjače, patria do skupiny lymfocytov s cytotoxickým pôsobením. Ich činnosť je namierená najmä proti nádorovým bunkám. Zvláštnosťou je, že na rozdiel od iných buniek pôsobia absolútne samostatne a na svoju činnosť nepotrebujú dostávať signály od iných imunitných buniek. Pre obranyschopnosť organizmu nemá zvláštny význam počet NK - buniek, ale ich aktivita, cytotoxicita. Jedna NK - bunka za svoj život dokáže zlikvidovať až 27 nádorových buniek. Pri mnohých patologických pochodoch, napr. pri chemoterapii alebo ožarovaní prudko klesá výkonnosť celého imunitného systému. A tu je úloha imunostimulantov - zvýšiť aktivitu buniek, zodpovedných za imunitnú odozvu.

Spôsob, akým sa zvyšuje aktivitu NK buniek je následovný:

  • zvyšuje sa počet granúl v NK bunkách, ktoré potom môžu byť injektované do nádorovej bunky. Čím viac granúl, tým väčší počet vírusových alebo nádorových buniek je NK bunka schopná zničiť
  • zvyšuje sa hladina interferónu, ktorý produkuje telo na zníženie možnosti množenia vírusových alebo nádorových buniek
  • zvyšuje sa počet formácii tzv. Tumor necrosis faktor, to sú skupiny proteínov, ktoré pomáhajú rozrušiť nádorové bunky
  • súčasne s niekoľkonásobným zvýšením aktivity NK buniek sa zvyšuje aj počet a aktivita iných kľúčových imunitných buniek (T-bunky, B-bunky)