Natto
NKCP

Natto je tradičná japonská potravinárska surovina vyrobená zo sójových bôbov. Je to fermentovaná sója, ktorá sa používa v japonskej kuchyni a v tradičnej medicíne už dlhé storočia. Využíva sa pritom jej jednoznačný trombolytický účinok. Potravina má charakteristický zápach, spôsobený prítomnosťou Vitamínu K 2. Pre tento zápach bolo donedávna jeho masové využitie obmedzené. Taktiež nestabilita mikroorganizmu a jeho produktov zabraňovala vytvoreniu štandardných prípravkov z neho.

NKCP je potravinový doplnok, ktorý obsahuje presnú dávku proteínov produkovaných natto baktériami (Bacillus subtilis natto) Z tohto výsledného produktu boli špeciálnym procesom výroby odstránené bakteriálne zvyšky tiel natto baktérií, zvláštna vôňa i chuť a zároveň i vitamín K , ktorý podporuje zrážanie krvi. Tento potravinový doplnok je veľmi bezpečný, nemá žiadne nežiadúce účinky čo bolo dokázané v testoch toxicity na akútne a subakútne ohrozenie. Boli vykonané testy na antigénne zložky podkožnou a vnútrožilovou aplikáciou a testy mutagenity a bola tak dokázaná jeho absolútna bezpečnosť.

Fermentované sójové produkty, ktoré používajú iba sóju ako surový materiál sa rozdeľujú na dva typy: jeden typ obsahuje daitokuji natto a hama natto, ktoré sú produkované pridaním soli k varenej sóji fermentovanej s koji hubami, iné typy sú itohiki natto (bežné natto), ktorý je produkovaný fermentovaním varenej sóje s natto baktériami. Itohiki natto obsahuje veľké množstvá vitamínu K , vitamínov skupiny B, sacharolytické enzýmy ako napr. amyláza, proteázy, ktoré sú vytvárané natto baktériami počas fermentácie. Trombolytická aktivita týchto enzýmov bola študovaná v mnohých experimentoch a dnešný typ itohiki natto je považovaný za potravinový doplnok zabraňujúci trombóze.

Natto, na ktoré sa v nedávnej minulosti sústredila pozornosť celého sveta, je bežnou súčasťou stravy v Japonsku. Priemerná dĺžka života je najvyššia v Japonsku, čo je čiastočne pripisované aj vysokej spotrebe sójových produktov a najmä "natto". Dr. Sumi, profesor na oddelení chemickej technológie Fakulty vedy a priemyselnej technológie na Kurashikiho Univerzite vedy a umenia, potvrdil vysoko pozitívne účinky natto. Počas štúdia v USA Dr. Sumi objavil skutočnosť, že lepkavá časť natto, bežne nazývaná "vlákna" vykazovala vysokú finbrinolytickú aktivitu. Enzým, zodpovedný za danú aktivitu nazval "nattokináza" Dr. Sumi skúmal vzorky ďalších 200 potravín pochádzajúcich z celého sveta a prišiel k záveru, že natto vykazuje spomedzi všetkých vzoriek najvyššiu fibrinolytickú aktivitu. Poprvýkrát Dr. Sumi prezentoval výsledky svojho výskumu v Japonsku v roku 1986. Masovo komunikačné prostriedky, televízia a hlavné denníky okamžite sprostredkovali výsledky výskumu verejnosti s vysoko priaznivým ohlasom. Odvtedy sa predaj natto v Japonsku dramaticky zvyšoval vďaka jeho reputácii ako základnej zložky potravy nevyhnutnej na udržiavanie dobrého zdravotného stavu. V nedávnej minulosti bolo dokázané, že natto signifikantne prispieva k prevencii vírusového onemocnenia spôsobeného virom O -157.

Jeho výnimočná chuť, ktorá je spôsobená aktivitou Bacillus subtilis, mu zabezpečuje veľkú obľubu u mnohých Japoncov. Natto má dlhú históriu a mnohí predpokladajú, že začiatky jeho používania siahajú až do predhistorickej doby, pravdepodobne do éry pred Kristom. Existujú listiny, ktoré dokazujú, že natto bolo obľúbené už v ére vlády dynastie Edo, pred 400 rokmi. Pôvodne bolo natto používané ako ľudová, tradičná medicína pre srdcové a cievne ochorenia, celkovú slabosť, vyčerpanosť a chorobu beri-beri.

Výskyt osteoporózy a aj jej závažnosť v poslednom období narastá. Jednou z priamych príčin osteoporózy je nedostatok vitamínu K 2. Natto obsahuje množstvo vitamínu K 2 a tak môže účinne pomôcť pri kontrole procesu starnutia. Ďalšia zložka natto - isophrabon - je v USA považovaná za veľmi sľubný antioxidant používaný pri prevencii rakoviny prostaty a prsníka. Medzi ďalšie zložky natto patrí aj kyselina dipikolónová známa pre svoj antibakteriálny efekt, prevenciu vírusového onemocnenia spôsobeného virom O -157 a zvyšovanie počtu baktérií prospešných pre trávenie, čím prispieva ku kontrole črevnej flóry.