Trombóza
NKCP

Trombóza (Phlebotrombosis) je tvorba trombu v žile. Môže byť spôsobená zápalovým procesom., ale aj bez neho. Vznik trombu však takmer vždy vyvolá aj zápal steny žily.(trombophlebitída).Pri trombophlebitíde sa k stene žily uchytí trombus pomerne pevne, a preto býva menej často príčinou embolie. Pri trombóze je však časť trombu, ktorá je uchytená o stenu žily veľmi malá a zvyšná väčšia časť sa často uvoľní a spôsobuje emboliu.

Príčiny vzniku trombózy a trombophlebitídy
Virchowova triáda

  • poškodenie endotelu (vnútornej výstelky) cievy (mechanické porušenie, časté intravenózne injekcie, poškodenie ciev pri zlomeninách kostí, pôsobením zápalových procesov na stenu žily)
  • spomalenie krvného toku (dlho ležiaci pacienti, sedavé zamestnanie, dlhé cestovanie autom a lietadlom - economy class syndrom, pri nadváhe, gravidite, alkoholizmus, fajčenie)
  • zvýšená zrážanlivosť krvi (po operáciach, pôrodoch, pri krvných ochoreniach, pri onkologických ochoreniach, trombophlebitída je častou komplikáciou rakoviny pľúc, žalúdka, pankreasu, prostaty, vaječníkov, užívanie antikoncepcie)

Klinický priebeh trombózy

Trombophlebitídy sa rozdeľujú na povrchové a hlboké.

  • Povrchové sa prejavujú začervenalým bolestivým pruhom v oblasti lýtka alebo na stehne, bez opuchu.
  • Hlboké trombózy sa prejavujú pocitom ťažoby v jednej končatine, bolesti v okoli žíl, nevoľnosť, opuchy okolo členkov a na lýtkach, napätá lesklá koža, vyššia teplota jednej končatiny, zvýšený počet leukocytov, zrýchlený tep srdca, teploty.

Liečba hlbokých trombóz vyžaduje energický prístup na odbornom pracovisku. Je najmä antikoagulačná (heparín), aby sa zabránilo zväčšovaniu trombu, čím sa aj znižuje nebezpečenstvo embolie. U čerstvých trombóz sa prevádza operačné odstránenie trombu. Ďalšim liečebným opatrením je trombolytická liečba, ktorá ma za cieľ zmenšiť veľkosť trombu. Ďalším dôležitým opatrením je kompresívna bandáž, ktorá má zúžiť priemer cievy, čím sa fixuje trombus, zrychlí sa prietok krvi,zmenšuje sa opuch. Obväz účinkuje najmä pri chôdzi pacienta, kompresia musí byť účinná a má byť silnejšia pri členkoch a smerom ku kolenám sa má zmenšovať.

Komplikácie trombózy

Povrchové trombophlebitídy pri malej pohyblivosti pacienta často prechádzajú do hlbokej fázy.

Hlboké trombózy často končia pľúcnou emboliou - akútna dekompenzácia pravej komory v dôsledku zvýšeného tlaku v a .pulmonalis. Na rozsahu cievneho upchania záleží aj závažnosť zníženia minutového srdcového výdaja. Každá pľúcna embolia je príhoda, ktorá ohrozuje ľudský život. Prejavuje sa dýchavičnosťou, kašľom často s prímesami krvi, bolesť na hrudníku, potenie, zrýchlený tep, zníženie tlaku. Liečba prebieha na špecializovaných pracoviskách a spočíva v liečbe šoku, trombolytickej liečbe, teda v snahe rozpustiť trombus a zabrániť jeho zväčšovaniu. Dôležité je aj upraviť dýchanie pacienta. Často je liečba aj chirurgická - odstránenie trombu z miesta upchatia cievy. Chronickou komplikáciou trombózy je potrombotický syndrom. Je to chronická žilná nedostatočnosť po opakovaných trombózach hlbokých žíl, pretrváva opuch končatiny, a k nemu sa po niekoľkých rokoch pridávajú pigmentácie kože a neskôr aj vred predkolenia

Prevencia vzniku trombózy

Doporučuje sa skoré vstávanie po operáciach a pôrode, bandážovanie končatín, zdvíhanie končatín u dlhodoboležiacich pacientov, prehrievanie končatín, cvičenie na posteli, obmedzenie tuku a kalorických jedál, obmedzenie fajčenia a pitia alhoholu a kávy, redukovať telesnú hmotnosť, pri dlhých cestách autom alebo lietadlom (economy class syndrom) zvýšiť pohyblivosť končatín cvičeniami a chôdzou. Zásady prevencie by mali vo zvýšenej miere dodržiavať aj pracovníci s prevažne sedavým zamestnaním.

Dôležitou súčasťou prevencie je aj medikamentózna liečba, ktorá ma za cieľ najmä antikoagulaciu, teda zabránenie tvorbe trombusu a udržanie dostatočnej viskozity krvi a jej rýchlemu pohybu v tele.

Okrem syntetických liekov sa v poslednej dobe objavili aj prírodné prípravky, ktoré sú významným a bezpečným pomocníkom pri prevencii tak závažného ochorenia ako je trombóza.